On-line web aplikacija za usavršavanje gradiva

Želite provjeriti svoje znanje?
Želite naučiti nešto novo?
Pokušajte!

1. Naputak za pristup i vježbu nastavnog gradiva putem web aplikacije

U autoškoli ćete dobiti korisničko ime i lozinku. Sa dobivenim korisničkim imenom i lozinkom prijavite se u web aplikaciju u koraku 2.

2. Prijava u web aplikaciju